Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG XỬ CỦA HỘ NÔNG DÂN ĐỐI VỚI DỊCH BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Văn Hùng

Tóm tắt


      Bài báo nghiên cứu tình hình dịch bệnh và ứng xử của nông dân đối với dịch bệnh trong chăn nuôi lợn ở Hưng Yên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp truyền thống gồm thống kê mô tả, phân tổ, so sánh, kiểm định thống kê và phân tích hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, so với các giai đoạn sinh trưởng khác, ở giai đoạn lợn con thường xảy ra bệnh nhiều hơn, đa phần là những bệnh thông thường. Khi dịch bệnh xảy ra, nhất là đối với các bệnh thông thường, người chăn nuôi thường tự chữa trị cho lợn. Do đó, cần tập huấn nâng cao khả năng phát hiện và chữa trị các loại bệnh này cho người chăn nuôi. Ngoài ra, cần tập huấn cho cán bộ thú y vì họ là những người tư vấn kỹ thuật và bán thuốc cho người chăn nuôi. Việc thực hiện tuyên truyền và các biện pháp mang tính chất thể chế để giảm thiểu và ngăn chăn việc buôn bán lợn chết do bệnh cũng cần được tiến hành để hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong đàn lợn của địa phương. Các biện pháp phòng bệnh liên quan đến vệ sinh chuồng trại, sử dụng vacxin và ứng xử khi có dịch bệnh xảy ra trong đàn cũng như ở địa phương cũng cần được tuyên truyền đến tất cả các hộ chăn nuôi.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)