Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 193 (2013) Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước - Một số vấn đề về nguyên tắc và phương pháp tiếp cận Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Quân
 
S. 189 (2013) Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Vài nét về thực trạng, triển vọng và giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
 
S. 189 (2013) Tái cấu trúc và phục hồi doanh nghiệp năm 2013 Tóm tắt   PDF
BAN BIÊN TẬP
 
S. 190 (2013) Tái cấu trúc đầu tư công: Đánh giá thực hiện 2012, quan điểm, định hướng và giải pháp cho năm 2013 và những năm tiếp theo Tóm tắt   PDF
NGÔ THẮNG LỢI
 
S. 190 (2013) Tái cơ cấu kinh tế: Góc nhìn từ khung phân tích những nền tảng tăng trưởng Tóm tắt   PDF
TÔ TRUNG THÀNH
 
S. 189 (2013) Tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: Những khó khăn cản trở cần được tháo gỡ Tóm tắt   PDF
LÊ XUÂN BÁ, NGUYỄN THỊ LUYẾN
 
S. 193 (2013) Tình hình thực hiện Bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam theo quyết định Số 315/QĐ-TTg và một số ý kiến đề xuất Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Định
 
S. 198 (2013) Tình hình đầu tư phát triển của Việt Nam năm 2013 và một số giải pháp cho năm 2014 Tóm tắt   PDF
PHẠM VĂN HÙNG, PHAN THỊ THU HIỀN, HOÀNG THỊ THU HÀ
 
S. 190 (2013) Tầm nhìn và chiến lược toàn cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế Tóm tắt   PDF
LÊ TỐ HOA
 
S. 195 (2013) Tổ chức kiểm soát nội bộ đối với chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA, NGUYỄN TỐ TÂM
 
S. 189 (2013) Tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt   PDF
BAN BIÊN TẬP
 
S. 222 (2015) Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2015 và triển vọng 2016 Tóm tắt   PDF
PHẠM THẾ ANH
 
S. 190 (2013) Tổng quan nghiên cứu về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Tóm tắt   PDF
BAN BIÊN TẬP
 
S. 210 (2014) Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam năm 2014 và triển vọng Tóm tắt   PDF
TRẦN KIM CHUNG
 
S. 197 (2013) Thách thức quản trị và marketing trong xây dựng thương hiệu tập thể dựa trên xuất xứ đối với sản phẩm nông nghiệp Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
 
S. 218 (2015) Thách thức việc làm đối với lao động nữ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt   PDF
NGÔ QUỲNH AN, YAMADA KAZUYO
 
S. 199 (2014) Thâm hụt ngân sách, nợ công và rủi ro vĩ mô ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHẠM THẾ ANH
 
S. 201 (2014) Thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN BÁ NGỌC, CHỬ THỊ LÂN
 
S. 198 (2013) Thời cơ của cải cách mạnh mẽ: Mấy vấn đề kinh tế Việt Nam 2013 và triển vọng 2014 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG THÁI
 
S. 192 (2013) Thực hiện trách nhiệm xã hội- Lợi ích đối với doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THU THỦY
 
S. 194 (2013) Thực trạng bài toán nợ xấu Tóm tắt
Quách Mạnh Hào
 
S. 188 (2013) Thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính và định hướng cải cách cho giai đoạn tới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THUẬN, VŨ HỒNG PHONG
 
S. 213 (2015) Thực trạng và các vấn đề trong huy động phân bổ và sử dụng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt   PDF
BÙI QUANG BÌNH
 
S. 190 (2013) Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh đánh bắt hải sản bền vững trên địa bàn vùng duyên hải Nam Trung Bộ Tóm tắt   PDF
ĐÀO HỮU HÒA
 
S. 198 (2013) Thiết kế mô hình ứng dụng đánh giá năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ Tóm tắt   PDF
VÕ THỊ QUỲNH NGA, NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
 
201 - 225 trong số 272 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012