Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 188 (2013) Chất lượng đào tạo kinh tế, quản lý công nghiệp: Phương pháp đánh giá và các nhân tố Tóm tắt   PDF
ĐỖ VĂN PHÚC, ĐOÀN HẢI ANH
 
S. 205 (2014) Chỉ số phát triển con người (HDI) và vấn đề phát triển con người ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐẶNG THỊ KIM THOA
 
S. 218 (2015) Cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐỖ THỊ HẢI HÀ, MAI NGỌC ANH
 
S. 222 (2015) Cung tiền và lạm phát ở Việt Nam: Tiếp cận từ mô hình phương trình cấu trúc Tóm tắt   PDF
CAO THỊ Ý NHI, LÊ THU GIANG
 
S. 201 (2014) Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành quốc tế nhận khách tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ MINH HÒA, TRƯƠNG QUỐC DŨNG
 
S. 195 (2013) Dân số; Tăng trưởng kinh tế; Biến đổi dân số; Tác động; Dân số vàng; Việt Nam Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ MINH TIỆP
 
S. 205 (2014) Dịch vụ kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh- Nhận định và đánh giá Tóm tắt   PDF
HÀ SƠN TÙNG, NGUYỄN THỊ NGA
 
S. 213 (2015) Dự báo tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam năm 2015 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KIM ANH
 
S. 200 (2014) Dự đoán ý định mua xanh của người tiêu dùng trẻ: Ảnh hưởng của các nhân tố văn hóa và tâm lý Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
 
2019: Số đặc biệt Exchange-Traded Funds (ETFs) and Stock Liquidity: Vietnamese Evidence Tóm tắt   PDF
NGUYEN THI MINH HUE, DO PHUONG HUYEN
 
2019: Số đặc biệt Financial Inclusion and Income Inequality: Empirical Evidence from Transition Economies Tóm tắt   PDF
HO HOANG LAN, PHAN THỊ HOAI THUONG
 
S. 201 (2014) Gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ THU HOA
 
S. 195 (2013) Giá dịch vụ giáo dục đại học trong tiến trình thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học công lập Tóm tắt   PDF
VŨ MINH ĐỨC
 
S. 193 (2013) Giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo văn bằng đại học thứ hai ở các trường đại học Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thanh
 
S. 199 (2014) Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thay thế lao động nước ngoài ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, TRẦN BÍCH THỦY
 
S. 202 (2014) Hợp tác công - tư trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHẠM BẢO DƯƠNG, NGUYỄN THỊ THANH MINH
 
S. 222 (2015) Hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3: Nội dung cam kết, thực trạng và triển vọng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CẨM NHUNG
 
S. 205 (2014) Hợp tác theo chiều ngang để cùng có lợi- Tình huống tại công ty An Duy Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HƯỜNG, NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
 
S. 200 (2014) Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGÔ TUẤN ANH, ĐỖ ĐỨC TRUNG
 
S. 200 (2014) Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Những kỳ vọng và tác động đối với Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐỖ ĐỨC BÌNH, NGUYỄN TIẾN LONG, HỒ TRUNG THÀNH
 
S. 217 (2015) Hiệu ứng ngưỡng trong mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
HỒ THỊ LAM
 
S. 199 (2014) Hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi cá lồng bè tại Cẩm Phả, Quảng Ninh: Phương pháp phân tích bao dữ liệu- DEA Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN QUANG, NGUYỄN TIẾN HÙNG
 
S. 217 (2015) Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm sú thâm canh và bán thâm canh ở đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
PHẠM LÊ THÔNG, ĐẶNG THỊ PHƯỢNG
 
S. 220 (2015) Hoàn thiện điều kiện đảm bảo thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HOA
 
S. 205 (2014) Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong tái cấu trúc các doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGÔ THỊ VIỆT NGA
 
51 - 75 trong số 272 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012