Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 193 (2013) Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các Doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Tiến Dũng
 
S. 187 (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh- Sử dụng phương pháp FEM, REM Tóm tắt   PDF
LÊ PHƯƠNG DUNG, ĐẶNG THỊ HỒNG GIANG
 
S. 217 (2015) Các nhân tố ảnh hưởng đến hối lộ của các công ty cổ phần Tóm tắt   PDF
VÕ VĂN DỨT, NGUYỄN THỊ YẾN NHI
 
S. 220 (2015) Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng năng suất lao động của nông dân trồng cà rốt Tóm tắt   PDF
VŨ HOÀNG NGÂN, HOÀNG THỊ HUỆ
 
S. 219 (2015) Các nhân tố tác động lên sự hài lòng của nhân viên: Nghiên cứu tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
LÊ THÁI PHONG
 
S. 205 (2014) Các nhân tố tác động tới tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THU THỦY, NGUYỄN NGỌC HUYỀN
 
S. 194 (2013) Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt
Ngô Thu Giang, Đặng Anh Tuấn
 
S. 199 (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức với đồng nghiệp của giảng viên trong các trường đại học Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ THANH
 
S. 193 (2013) Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện liên kết Doanh nghiệp - Nông dân Tóm tắt   PDF
Hồ Quế Hậu
 
S. 220 (2015) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại các công ty truyền thông Tóm tắt   PDF
LÊ TUẤN LỘC, PHẠM THỊ MINH LÝ, LÊ XUÂN LỘC
 
S. 197 (2013) Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt Tóm tắt   PDF
VÕ XUÂN VINH
 
S. 221 (2015) Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tồn tại và giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU CƯỜNG
 
S. 221 (2015) Công nghiệp hóa nông thôn ở một số nước châu Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỒNG SƠN, TRẦN QUANG TUYẾN
 
S. 202 (2014) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng và kiến nghị giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KẾ TUẤN
 
S. 205 (2014) Công tác dự báo dòng tiền trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU ÁNH, NGUYỄN THANH HIẾU
 
S. 217 (2015) Cải cách hành chính nhà nước cấp tỉnh để hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương- Nghiên cứu điển hình tại Bắc Giang Tóm tắt   PDF
BÙI TRUNG HẢI
 
S. 189 (2013) Cải cách hình thức trả lương đối với công chức hành chính nhà nước Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THUẬN
 
S. 205 (2014) Cấu trúc văn hóa tổ chức theo cách tiếp cận của EDGAR H.SCHEIN Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HOÀI DUNG
 
S. 192 (2013) Chính sách quản lý rủi ro đối với ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN ĐÌNH THAO
 
S. 210 (2014) Chính sách tỷ giá hối đoái: Lựa chọn nào cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHẠM THẾ ANH, ĐINH TUẤN MINH
 
S. 200 (2014) Chính sách tăng cường nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước ở các trường đại học công lập- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ HỒNG VIỆT, PHẠM VŨ THẮNG
 
S. 200 (2014) Chính sách viện trợ trong bối cảnh trở thành nước thu nhập trung bình của Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG THÁI, TRẦN THỊ HỒNG THỦY
 
S. 218 (2015) Chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa gắn với yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
HÀ VĂN SỰ
 
S. 188 (2013) Chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU THỦY, PHẠM THỊ THANH HỒNG
 
S. 196 (2013) Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép nhập khẩu nông sản ảnh hưởng tới sự hài lòng của doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THẮNG, NGUYỄN TRUNG ĐÔNG, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
 
26 - 50 trong số 272 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012