Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 194 (2013) Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại Đà Nẵng Tóm tắt
Võ Xuân Tiến
 
S. 198 (2013) Đánh giá kế hoạch ngành y tế bằng công cụ JANS và khả năng vận dụng trong đổi mới kế hoạch ngành ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ CƯƠNG
 
S. 210 (2014) Đánh giá mức độ hợp lý của học phí đại học công lập thí điểm Tóm tắt   PDF
PHẠM XUÂN HOAN
 
S. 194 (2013) Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các hộ dân ven biển tỉnh Bến Tre Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Anh, Bùi Nguyễn Phúc Thiên Chương, Lê Thị Huyền Trang, Hồ Xuân Hướng
 
S. 213 (2015) Đánh giá quy mô và cơ cấu phân bổ vốn đầu tư công tại Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
TÔ TRUNG THÀNH, VŨ SỸ CƯỜNG
 
S. 217 (2015) Đánh giá tác động tương đối đến tăng trưởng kinh tế của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa Tóm tắt   PDF
TRẦN THỌ ĐẠT, HÀ QUỲNH HOA
 
S. 190 (2013) Đánh giá tình hình thực hiện tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013 Tóm tắt   PDF
LÊ QUỐC HỘI
 
S. 189 (2013) Đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên chính quy tốt nghiệp trường đại học Kinh tế Quốc dân- Kết quả từ một cuộc khảo sát Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG DONG, LÊ ANH ĐỨC
 
S. 200 (2014) Đánh giá về việc phối hợp điều hành giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ Tóm tắt   PDF
ĐỖ KHẮC HƯỞNG, TÔ TRUNG THÀNH
 
S. 194 (2013) Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Những bất cập về chính sách và giải pháp thúc đẩy Tóm tắt   PDF
Đỗ Đức Bình
 
S. 194 (2013) Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Quốc Hội
 
S. 200 (2014) Đề xuất chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu năng lực cán bộ cấp xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HOA
 
S. 192 (2013) Đổi mới khuyến nông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHẠM BẢO DƯƠNG
 
S. 194 (2013) Đổi mới lập kế hoạch và theo dõi đánh giá ngành nông nghiệp: Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc Tóm tắt
Vũ Cương
 
S. 218 (2015) Đổi mới quản trị công ty và những yêu cầu đối với cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN VIỆT LÂM
 
S. 195 (2013) Đổi mới sáng tạo tại các công ty đa quốc gia và gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN BÍCH NGỌC, TRẦN SỸ LÂM
 
S. 220 (2015) Đổi mới tổ chức cung ứng dịch vụ công nông thôn Tóm tắt   PDF
ĐẶNG THỊ LỆ XUÂN
 
S. 198 (2013) Điều tiết lãi suất và tác động của trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐÀO THỊ THANH BÌNH
 
S. 206 (2014) Đo chỉ số độc lập của ngân hàng nhà nước Việt Nam Tóm tắt   PDF
DƯƠNG THỊ THÚY NGA, ĐỖ VĂN VINH
 
S. 217 (2015) Đo lường hiệu quả hoạt động kinh tế vĩ mô - Nguy cơ tụt hậu của Việt Nam Tóm tắt   PDF
VŨ KIM DŨNG, HỒ ĐÌNH BẢO, NGUYỄN THANH TÙNG
 
S. 222 (2015) Đo lường hiệu quả kỹ thuật của các công ty niêm yết tại Việt Nam: Phương pháp tham số và phi tham số Tóm tắt   PDF
VŨ THỊNH TRƯỜNG, VÕ HỒNG ĐỨC
 
S. 194 (2013) Đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của hộ gia đình để cải thiện chất lượng môi trường tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tóm tắt
Đinh Đức Trường, Lê Hà Thanh
 
251 - 272 trong số 272 mục << < 6 7 8 9 10 11 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012