S. 188 (2013)

Số 188, Tháng 2 năm 2013

Mục lục

KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2013

Kinh tế thế giới năm 2012 và triển vọng năm 2013 Tóm tắt PDF
NGUYỄN BÌNH GIANG 3
Một số điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế ở Anh và Pháp từ 2008 đến nay và gợi mở cho Việt Nam Tóm tắt PDF
ĐỖ ĐỨC BÌNH 11
Chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU THỦY, PHẠM THỊ THANH HỒNG 16

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính và định hướng cải cách cho giai đoạn tới Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THUẬN, VŨ HỒNG PHONG 26
Tác động của chính sách tiền tệ đối với hoạt động của thị trường chứng khoán thành phồ Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN, BÙI ĐỨC NHÃ 34
Mô hình xếp hạng tín dụng cho các công ty sản xuất ở Việt Nam Tóm tắt PDF
ĐÀO THỊ THANH BÌNH 39
Bàn về việc sử dụng thông tin tài chính trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Tóm tắt PDF
HOÀNG TÙNG 50
Kiểm định giả thuyết hội tụ đối với năng suất nhân tố tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
HỒ ĐÌNH BẢO 56

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Chất lượng đào tạo kinh tế, quản lý công nghiệp: Phương pháp đánh giá và các nhân tố Tóm tắt PDF
ĐỖ VĂN PHÚC, ĐOÀN HẢI ANH 66
Huy động và sử dụng tài chính của giáo dục và đào tạo ở thành phố Hà Nội: Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt PDF
NGUYỄN DOÃN HOÀN, HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG 74


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012