Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 213 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kỷ luật tài khóa và an toàn tài chính vĩ mô ở Việt Nam

PHẠM THẾ ANH, PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH

Tóm tắt


     Bài viết này nhằm khảo sát và đánh giá tình hình tuân thủ các kỷ luật tài khóa và hậu quả của nó ở Việt Nam trong những năm gần đây. Những kỷ luật tài khóa được xem xét ở đây liên quan đến nợ công, cán cân ngân sách, thu ngân sách và chi tiêu công. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù Việt Nam có khá đầy đủ các thước đo kỷ luật tài khóa nhưng việc báo cáo chúng lại chưa thường xuyên và đặc biệt là việc tuân thủ chúng rất lỏng lẻo. Nhiều kỷ luật tài khóa đang hoặc sắp bị vi phạm, làm dấy lên những lo ngại về an ninh tài khóa trong tương lai.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012