Tạp chí Kinh tế & Phát triển, S. 188 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của chính sách tiền tệ đối với hoạt động của thị trường chứng khoán thành phồ Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN, BÙI ĐỨC NHÃ

Tóm tắt


    Chính sách tiền tệ (CSTT) quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến hoạt động của thị trường tài chính quốc gia nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng. Bài viết này nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ tới hoạt động của TTCK Tp.HCM trong giai đọan 2007-2012 thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố của chính sách tiền tệ (cung tiền M2, lãi suất, tỷ lệ lạm phát) và chỉ số VN-Index.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012