Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1+2 (2014) Xác định tầm nhìn tối ưu đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông trên đường ngang. Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ HOÀI AN
 
S. 6 (2014) Xe chở quá tải, quá khổ và thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm Tóm tắt   PDF
PGS. TS. TỐNG TRẦN TÙNG
 
S. 1+2 (2014) Xuân trên những công trình giao thông. Tóm tắt   PDF
HOÀNG NGÂN
 
S. 4 (2014) Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trưởng của động cơ diesel. Tóm tắt   PDF
ThS. TRẦN TRỌNG TUẤN, GS. VŨ NGỌC KHIÊM, PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG VŨ
 
S. 5 (2014) Đánh giá hiện trạng hoạt động các bến xe khách liên tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp khắc phục Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG
 
S. 5 (2014) Đánh giá tác động của hoạt động giao thông vận tải đến hoạt động kinh doanh du lịch Tóm tắt   PDF
ThS. TRẦN VĂN GIANG
 
S. 7 (2014) Đánh giá tính ổn định của hỗn hợp biodiesel B10, B20 sản xuất tại Việt Nam khi lưu trữ dài hạn bằng thực nghiệm. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HOÀNG VŨ, PHÙNG VĂN ĐƯỢC, PHẠM TRUNG KIÊN, TRẦN VĂN LUẬN
 
S. 6 (2014) Đánh giá tính ổn định đặc tính quang học và màu sắc ánh sáng đèn xe cơ giới bằng phương pháp thực nghiệm Tóm tắt   PDF
TS. ĐẶNG VIỆT HÀ, Ths. ĐINH QUANG VŨ, ThS. VŨ THÀNH NIÊM
 
S. 1+2 (2014) Đánh giá độ ổn định thấm đập đất hồ chứa nước tả trạch theo thời gian. Tóm tắt   PDF
KS. NGUYỄN THANH QUANG, TS. CHÂU TRƯỜNG LINH
 
S. 4 (2014) Đánh giá độ phân mảnh của kính ô tô bằng phương pháp thực nghiệm Tóm tắt   PDF
TS. ĐẶNG VIỆT HÀ, KS. NGUYỄN HOÀI BẮC
 
S. 7 (2014) Đánh giá độ phân tách hình ảnh thứ cấp của kính chắn gió ô tô bằng phương pháp thực nghiệm Tóm tắt   PDF
ĐẶNG VIỆT HÀ
 
S. 4 (2014) Đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp. Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM THỊ LAN ANH
 
S. 7 (2014) Đôi điều về công tác quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa và hiện tượng lún sớm vệt bánh xe của mặt đường Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ KIM ĐĂNG
 
S. 1+2 (2014) Đảng Cộng sản Việt Nam: Những mốc son chói lọi trong lịch sử Cách mạng nước ta Tóm tắt   PDF
PHẠM PHÚ BÌNH
 
S. 1+2 (2014) Đề cương định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng ở đô thị Việt Nam. Tóm tắt   PDF
TS. LÝ HUY TUẤN
 
S. 3 (2014) Đề xuất bổ sung chỉ tiêu kiểm toán ổn định lún vệt bánh xe mặt đường bê tông nhựa vào tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06 Tóm tắt   PDF
PGS. TS. NGUYỄN VĂN HÙNG
 
S. 6 (2014) Định hướng phát triển logistics Việt Nam đến năm 2030 trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới Tóm tắt   PDF
Dr. LY HUY TUAN
 
S. 3 (2014) Định hướng và giải pháp chủ yếu để phát triển hợp tác xã vận tải thủy - bộ nội địa ở đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
ThS. TRẦN NGỌC HẠNH
 
S. 4 (2014) Đăng kiểm Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển Tóm tắt   PDF
P. V
 
126 - 144 trong số 144 mục << < 1 2 3 4 5 6 


Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818