Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 6 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng lưới địa kỹ thuật một và hai phương để gia cường nền đường và mái dốc nền đắp trên đất yếu

TS. NGUYỄN THỐNG NHẤT

Tóm tắt


          Lưới địa kỹ thuật ngày càng được sử dụng rộng rãi trong việc gia cường nền đất yếu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tác dụng chính của nó là tăng cường khả năng chịu kéo mà đất yếu gần như không có. Từ đó, làm tăng ổn định khi đất nền chịu tác động của tải trọng bên ngoài, nên thường được sử dụng dưới nền đắp hoặc trên mái dốc đất đắp.

       Bài báo phân tích các tác dụng hiệu quả khi sử dụng các loại vật liệu địa kỹ thuật gia cường dưới đáy nền đường và trong mái dốc (ta luy) nền đắp trên đất yếu và một số ứng dụng thực tế của lưới địa kỹ thuật polymer một và hai phương đã thực hiện ở quận 2 và quận 9, TP. Hồ Chí Minh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818