Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những hạn chế và hướng tháo dỡ để đẩy mạnh hình thức hợp tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ

PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI, ThS. NGUYỄN ĐỖ TRUNG

Tóm tắt


       Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức hợp tác công - tư (Public Private Partnership-PPP) là chủ đề được nhiều người quan tâm. Chính phủ đã nhận thấy đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức PPP là hướng đi đúng đắn, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao. Chương trình thí điểm mô hình PPP thực hiện trong thời gian qua đã khẳng định được một số tác động tích cực. Tuy nhiên, còn khá nhiều vấn đề hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai mô hình PPP. Bài viết này đề cập tới những hạn chế, bất cập và hướng tháo gỡ nhằm đẩy mạnh hình thức PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818