Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 5 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ số áp lực đất lên công trình cảng trong điều kiện động đất

PGS. TSKH. NGUYỄN NGỌC HUỆ

Tóm tắt


     Phương pháp tính toán áp lực đất lên công trình cảng theo lý thuyết mặt trượt phẳng trong điều kiện đặc biệt đã được các nhà khoa học giải quyết và đã được áp dụng rộng rãi trong thiết kế công trình cảng.Tuy nhiên, công thức tổng quát xác định áp lực đất dính lên tường nghiêng, mặt đất đắp nằm nghiêng trong điều kiện động đất có xét đến hướng của lực ma sát tiếp xúc... thì chưa có nghiên cứu nào đề cập đến. Công trình này giới thiệu các công thức xác định áp lực đất trong trường hợp tổng quát và phần mềm tính toán xác định hệ số áp lực chủ động, bị động. Đồng thời bài báo giới thiệu kết quả tính toán qua một số bảng tra hệ số áp lực chủ động và bị động có tính ứng dụng cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818