Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biện pháp tiến hành thực hiện maketing tại các công ty vận tải biển Việt Nam

TS. DƯƠNG VĂN BẠO

Tóm tắt


     Marketing là hoạt động không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vận tải biển nói riêng, đặc biệt khi thị trường vận tải đang rơi vào tình trạng khủng hoảng như hiện nay. Bài viết trình bày biện pháp tiến hành thực hiện hoạt động marketing tại các công ty vận tải biển Việt Nam, qua đó góp phần phục hồi và thúc đẩy ngành vận tải biển Việt Nam phát triển trong tương lai.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818