Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu quá trình nạp nhanh ắc quy được sử dụng trên các loại xe ô tô điện và hybrid

ThS. TRẦN VĂN THOAN, Ths. LÊ ANH VŨ, TS. ĐÀM HOÀNG PHÚC

Tóm tắt


    Một trong những nhược điểm lớn nhất của xe điện hiện nay đó là thời gian nạp ắc quy. Bằng việc mô phỏng quá trình nạp với mô hình ắc quy hai phần tử, bài báo nghiên cứu sự ảnh hưởng của kỹ thuật nạp tới thời gian nạp và hiệu suất năng lượng của ắc quy. Từ đó, ruts ra một số kết luận nhằm giảm thời gian nạp của ắc quy nhưng vẫn đảm bảo được hiệu suất năng lượng cho ắc quy axit - chỉ sử dụng cho ô tô điện.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818