Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp nghiên cứu nâng cao sức kháng cắt cho bê tông Asphalt mặt đường ô tô ở Việt Nam

TS. DƯƠNG TẤT SINH, ThS. HỒ XUÂN THẮNG

Tóm tắt


     Trong bài viết này, tác giả trình bày giải pháp nghiên cứu nhằm nâng cao sức kháng cắt cho các lớp bê tông asphalt mặt đường. Mục đích là để khắc phục hiện tượng hư hỏng do tích lũy biến dạng không hồi phục, gây cản trở và mất an toàn cho chuyển động của người và phương tiện trên đường ô tô ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818