Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 3 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch lái xe

ThS. LÊ MINH CHÂU

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818