Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dạy học kết hợp - Một hình thức phù hợp với dạy học đại học ở Việt Nam thời đại kỉ nguyên số

VŨ THÁI GIANG, NGUYỄN HOÀI NAM

Tóm tắt


   Dạy học kết hợp (BL) là một hình thức dạy học đang được nghiên cứu và triển khai rộng rãi trên thế giới. Những nghiên cứu cho thấy BL khá phù hợp với dạy học ở bậc đại học trong thời đại kỉ nguyên số. Bằng việc phân tích bối cảnh và nghiên cứu hệ thống, bài viết chỉ ra sự phù hợp và cần thiết của BL đối với dạy học đại học ở Việt Nam. Bài viết cũng phân tích và chỉ rõ những khó khăn và hướng khắc phục để triển khai BL hiệu quả trong bối cảnh dạy học đại học Việt Nam nói chung, ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng, trong đó có minh họa bằng nội dung cụ thể của học phần "Rèn luyện kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin" cho sinh viên sư phạm     

Toàn văn: PDF