Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 01 (2014) 84 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc Tóm tắt   PDF
Phạm Phú Bình
 
T. 69, S. 3 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG TỤC TẬP QUÁN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Hiểu
 
S. 4 (2013) Ảnh hưởng của yếu tố tập quán truyền thống đến tâm lý người dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tóm tắt   PDF
Phan Trung Hiền, Dương Văn Học
 
S. 2 (2014) Ứng dụng gen mã vạch trong phân loại cá Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Tâm
 
S. 2 (2014) Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở ĐBSCL Tóm tắt   PDF
Hà Vũ Sơn, Nguyễn Quốc Nghi
 
T. 69, S. 3 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ BÀN THÊM VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG, CUNG ỨNG CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Tóm tắt   PDF
Trương Thế Nguyễn, Trần Thanh Tú
 
S. 01 (2014) Bánh tét dưới góc nhìn văn hóa Tóm tắt   PDF
M. T
 
S. 2 (2015) Bình lọc cát sinh học cung cấp nước sạch cho hộ gia đđình ở nông thôn ĐBSCL Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Nga
 
S. 1 (2015) Biểu tượng Dương trong văn hóa Việt Nam Tóm tắt   PDF
Tạ Đức Tú
 
S. 4 (2014) Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành Tóm tắt   PDF
Tạ Đức Tú, Trần Thị Ngọc Mai
 
T. 68, S. 2 (2019) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Nghi
 
T. 65, S. 03 (2018) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH VĂN HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Nhân, Trương TRí Thông
 
T. 70, S. 4 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN, ĐÁNH GIÁ RỐI NHIỄU TÂM LÝ Ở HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Ngô Thế Lâm
 
T. 69, S. 3 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tiến, Trần Thị Tuyết Nhung
 
T. 70, S. 4 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt
Phạm Thị Mộng Thu Thảo
 
T. 68, S. 2 (2019) CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lê Hoài Khanh
 
T. 65, S. 03 (2018) CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tiến
 
S. 2 (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch chợ nổi ở TP. Cần Thơ và vùng phụ cận Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Huỳnh Phượng
 
S. 2 (2014) Các yếu tố có liên quan đến tình hình dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn TP. Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Trần Thanh Bé
 
T. 63, S. 01 (2018) Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Nguyên
 
S. 4 (2013) Cách mạng khoa học và công nghệ với nền giáo dục - đào tạo Tóm tắt   PDF
Lương Sơn
 
S. 1 (2015) Câu chuyện đầu năm: Duy trì phong độ đàn ông! Tóm tắt   PDF
Đàm Hồng Hải
 
T. 68, S. 2 (2019) CẢI THIỆN LỢI NHUẬN SẢN XUẤT MÈ TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA KÉM HIỆU QUẢ TẠI CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Trịnh Quang Khương, Lê Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Nam, Trần Ngọc Nguyên
 
T. 63, S. 01 (2018) Cần Thơ – Mặt trận trọng điểm khu Tây Nam bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Quy, Nguyễn Thị Ngọc Nga
 
T. 65, S. 1 (2019) Cần Thơ – Một số kết quả triển khai Dự án năng suất chất lượng giai đoạn 2016-2018 Tóm tắt   PDF
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cần Thơ
 
1 - 25 trong số 155 mục 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X